Geschiedenis van volleybalvereniging Serve’68

Algemeen

Bijna 50 jaar geleden was er nog geen gymnastiekzaal of sporthal in Vuren. De kinderen van de lagere school aan de Waaldijk (waar nu fa Tromp en Van Eck zetelt) kregen dan ook geen gymnastiek. Bij mooi weer in de zomer trokken de kinderen tijdens de gymuren lopend naar het voetbalveld en speelden daar slagbal of trefbal. Soms bestond de gymnastiek uit hardlopen en bokje springen. Dus van echte gymnastiekoefeningen was geen sprake, omdat Vuren in die tijd niet de beschikking had over een dorpshuis of een verenigingsgebouw. De inwoners van Vuren vonden dat hierin verandering moest komen. Er werd medio zestiger jaren van de vorige eeuw uit de bevolking een commissie gevormd die de bouw van een verenigingsgebouw moest proberen te realiseren.

Vele vrijwilligers uit het dorp werkten van 1966 tot 1968 aan de bouw van een verenigingsgebouw aan de Molenlaan. In 1968 was de opening van het nieuwe verenigingsgebouw “De Koels” een feit. Eindelijk was er nu een mogelijkheid om binnensporten, weliswaar in een multifunctionele zaal, te beoefenen. Er werden verschillende sportverenigingen opgericht, waaronder gymnastiekvereniging ODI en ook een volleybalvereniging, die later de naam “Serve-68” zou krijgen.

“Serve-68”

Reeds in de jaren 1964-1965 vatten twee buurmannen van elkaar in de Meidoornlaan, te weten Wim van Ballegoyen en Sieb Tuiten, later met Jan Hobo, het plan op om een volleybalvereniging op te richten als de faciliteiten er zouden komen. En wat ooit als een “burenonderonsje” was begonnen, werd na een korte oefenperiode vanaf het voorjaar van 1968 in het pas klaargekomen dorpshuis De Koels op 14 oktober 1968 realiteit. Op die dag werden belangstellenden voor de volleybalsport namelijk opgeroepen om op de oprichtingsvergadering in “De Koels” aanwezig te zijn en werd Vuren eindelijk een volleybalvereniging rijker. De trainingen werden op de maandagavond gehouden in de grote zaal en omdat er veel belangstelling voor het volleyballen bleek te zijn, trainde Sieb Tuiten, eerst alleen en later samen met de legendarische Cees Cadel, verschillende groepen junioren en senioren vanaf 16.30 uur tot 23.00 uur. Daar de zaal in De Koels niet groot genoeg was om officiële wedstrijden in te spelen deed het bestuur van de jonge vereniging in 1970 een verzoek aan de bond NeVoBo om een afdeling Gorinchem op te richten met als doel de verenigingen rond Gorinchem competitiewedstrijden te laten spelen in de nieuwe Van Rappard sporthal. Vanaf 1970 tot vandaag de dag speelt “Serve-68” in de NeVoBo-competitie. Aanvankelijk met twee herenteams en twee damesteams.

In het eerste seizoen promoveerden zowel de heren als de dames. Het aantal competitieteams breidde zich gedurende de volgende jaren uit tot drie herenteams en vier damesteams. Daarnaast waren er tientallen recreanten- en jeugdleden. Vooral na het gereedkomen van de nieuwe sporthal in 1983 nam het ledental sterk toe. Het totale ledenbestand schommelde in de jaren 80 van de vorige eeuw tussen de 80 en 110.“Serve-68” voorzag duidelijk in een grote behoefte. Nu konden alle trainingen en wedstrijden in onze “eigen” hal worden gespeeld. Op vele terreinen manifesteerde “Serve-68” zich. Er werden gedurende vele jaren toernooien georganiseerd door een enthousiaste toernooicommissie met deelname uit zelfs teams uit België en Duitsland, later gevolgd door de organisatie van een stratenvolleybaltoernooi. Ook werden door onze leden veel toernooien bezocht. Feestavonden werden georganiseerd en zelfs werd er door de leden een toneelstuk opgevoerd. Het 25-jarig bestaan werd in 1993 groots gevierd en georganiseerd door een zeer actieve feestcommissie, geformeerd uit eigen gelederen. Ook het door enkele leden georganiseerde 40-jarig jubileum in 2008 werd in De Koels met een heel gezellig feest voor alle leden en introducés een groot succes.

Onze vereniging kende in zijn geschiedenis perioden dat het goed ging en alles op rolletjes liep, maar er waren ook perioden dat het minder goed draaide. Maar gelukkig heeft “Serve-68” zich altijd kunnen verheugen in bestuursleden, leden en trainers die hart voor de vereniging hadden en hebben en de volleybalsport in het algemeen, maar “Serve-68” in het bijzonder een warm hart toedragen. Het bestuur en de leden hopen hierbij oprecht dat volleybalvereniging “Serve-68” zich nog lang in een gezonde belangstelling mag blijven verheugen. Vol vertrouwen op naar 50 jaar “Serve-68” !!